ETUSIVU SAHAKONEET SAHANSYÖTTÖ

SAHANSYÖTTÖ

Puunkäsittely sahalla alkaa tavallisesti tukkien lajittelusta jonka tarkoituksena on lajitella tukit tarkoituksenmukaisiin halkaisija ja pituusluokkiin.

Sahan syöttöön on valittavissa useampia eri toteutusvaihtoehtoja, esim. tukkien käännön osalta. Kaarrekuljetin ratkaisulla saavutetaan varmempi toiminta-aste sahauksessa sen bufferointi ominaisuuksien takia. Tukkien käsittelylinjat mitoitetaan riittävän järeiksi vastaamaan nykypäivän suurnopeussahojen vaatimaa kapasiteettia. Uusilla sahansyöttö ratkaisuilla päästään jopa yli 30 tukin syöttönopeuksiin.

Tukkienlajittelulinja koostuu neljästä pääosiosta:
tukkipöydästä, hajotuksesta ja annostelusta, mittauksesta ja lajittelukuljettimesta.

Pylväiden lajittelulinjat rakentuvat samojen periaatteiden mukaan.

BioCone Oy
Asematie 10
82380 Tolosenmäki
info(at)biocone.fi

Y-tunnus: 2753388-6

 

 

 


 
©2022 BioCone Oy - MMD Networks Oy